Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

SUBMINISTRE DE MATERIAL EQUIPAMENT CENTRES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA036/07A
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 95.258,62 Euros
IVA: 15.241,38 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 110.500,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 262KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 70KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 05/11/2008 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: LEVEL ELECTRONICS SL
Data de l'adjudicació provisional: 11/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 53KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 69KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic