Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

ELABORACIÓ D'UN PLA DE MODERNITZACIÓ DE L'US DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ ALS CENTRES DOCENTS

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (20/06/2011 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 5192
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
IVA: 9.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.600,00 Euros

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/08/2008
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 01/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 01/09/2008
Data de proposta d'adjudicació: 04/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Informática El Corte Inglés S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 05/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 56KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 47KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears