Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

SUMINISTRO DE REPETIDORES GAP-FILLERS DE TDT PARA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 03/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 67.200,00 Euros
IVA: 12.800,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 80.000,00 Euros

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 371KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 21/11/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 21/11/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 24/11/2008
Data d'obertura de proposicions: 24/11/2008
Data de proposta d'adjudicació: 24/11/2008

Adjudicació provisional

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Sistemas audiovisuales Itelsis

Més informació

telf: 971177116

Segell de temps


Procediments arxivats (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic