Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Curso de formación oficial BMC Atrium para los componentes y entidades participantes del CCI, junto con sus certificaciones oficiales de BMC que proporcionen el conocimiento suficiente y necesario para abordar con garantías nuevos proyectos utilizando la tecnología BMC Atrium.

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CCI1000111
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 28.950,00 Euros
IVA: 5.211,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 34.161,00 Euros
Durada del contracte: 15/12/2011

Procediment arxivat

Motivació: El procedimiento ha quedado desierto

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic