Govern de les Illes Balears

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Integració de persones en situació o risc d'exclusió social.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR/2008/7630
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 51.724,14 Euros
IVA: 8.275,86 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 60.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 266KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 121KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/11/2008
Data de proposta d'adjudicació: 14/11/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS
Data de l'adjudicació provisional: 17/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 45KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 40KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

Català - Castellano
Servei de Contractació i Patrimoni:
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) -
Telèfon 971 17 66 00 - Fax  -