Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO ADAPTADO PARA CENTROS DE PERSONAS CON DEPENDENCIA (B)

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA037/06B
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.862,07 Euros
IVA: 4.137,93 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 30.000,00 Euros

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: B&J ADAPTACIONES SL
Data de l'adjudicació provisional: 18/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 53KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 70KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic