Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Manteniment de netetja de les instal·lacions de la Fundació iBit al Parc Bit.

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: ESTRSL00411
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: un año desde inicio servicio
Import (IVA exclòs): 13.987,91 Euros
IVA: 2.517,82 Euros
Import (IVA inclòs): 16.505,73 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: FUNDACIO DEIXALLES
Data d'aprovació: 15/11/2011
Data de formalització: 28/11/2011
Data d'inici: 01/01/2012
Data prevista d'acabament: 31/12/2012

Documentació general

Plec (PDF de 174KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic