Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei bugaderia per a les bases ubicades a Palma del servei d'Atenció Mèdica Urgent del 061 de Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: C.M.2/2012 20070
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 12 meses
Import (IVA exclòs): 10.169,50 Euros
IVA: 1.830,50 Euros
Import (IVA inclòs): 12.000,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Bernardino Salom Torres , CIF 42952753T
Data d'aprovació: 17/01/2012
Data de formalització: 17/01/2012
Data d'inici: 17/01/2012
Data prevista d'acabament: 31/12/2012

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 681KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears