Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament de vestuari d'uniformitat.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 23/2011.
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 267.746,60 Euros
IVA: 48.194,39 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 315.940,99 Euros
Sistema de determinació del preu: Preus unitaris màxims establerts en el Plec de bases.
Durada del contracte: 48 mesos.

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 463KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 240KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 48KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 70KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 85KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 58KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 61KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 85KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/04/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2012 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 18/04/2012
Data d'obertura de proposicions: 27/04/2012 a les 13:00 hores
Data d'obertura de proposicions: 24/05/2012 a les 12:00 hores
Data de proposta d'adjudicació: 28/06/2012 a les 09:00 hores

Adjudicació

Adjudicatari: Confecciones Oroel, SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 267.746,60 Euros
IVA: 48.194,39 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 315.940,99 Euros
Data de l'adjudicació: 06/07/2012
Document d'adjudicació (PDF de 119KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 52KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 63KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 17/07/2012
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 04/08/2012 fins a 10/08/2012

Formalització

Adjudicatari: Confecciones Oroel, SA
Data de formalització del contracte: 13/08/2012
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 267.746,60 Euros
IVA: 48.194,39 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 315.940,99 Euros
Termini d'execució de contracte: 4 anys
Data d'inici: 14/08/2012
Data prevista d'acabament: 13/08/2016

Més informació

La Mesa del 27 d'abril es pública i es durà a terme a les instal·lacions de l'IBANAT a Palma, Gremi Corredors, 10, 1r pis. Polígon Son Castelló. La Mesa del 24 de maig es pública i es durà a terme a les instal·lacions de l'IBANAT a Palma, Gremi Corredors, 10, 1r pis. Polígon Son Castelló. La Mesa del 28 de juny es pública i es durà a terme a les instal·lacions de l'IBANAT a Palma, Gremi Corredors, 10, 1r pis. Polígon Son Castelló.

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears