Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei d'impressions, plastificacions, vinils i material d'oficina

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2011000002
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 9.000,00 Euros
IVA: 1.620,00 Euros
Import (IVA inclòs): 10.620,00 Euros
Adjudicatari: Centre d'impressió digital
Data d'aprovació: 03/01/2011
Data de formalització: 03/01/2011
Data d'inici: 03/01/2011

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears