Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Suports per les vitrines d'informació a l'usuari de l'Estació Intermodal de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 2011000019
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 3.888,80 Euros
IVA: 699,98 Euros
Import (IVA inclòs): 4.588,78 Euros
Adjudicatari: Visual de Ideas Estecam
Data d'aprovació: 13/05/2011
Data de formalització: 13/05/2011
Data d'inici: 13/05/2011

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears