Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Traducció i correcció dels diferents continguts a publicar a la plana web del Consorci de Transports de Mallorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2011000022
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 2.683,93 Euros
IVA: 483,10 Euros
Import (IVA inclòs): 3.167,03 Euros
Adjudicatari: Servilengua, SL
Data d'aprovació: 25/04/2011
Data de formalització: 25/04/2011
Data d'inici: 25/04/2011

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears