Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Prórroga del contrato 21/11 del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y evolutivos de los módulos de ERP SAP IS-PS, GEX-SAP y desarrollo de servicio a pacientes.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Núm. d'expedient: 22/11
Núm. de pròrroga del contracte: I
Tipus de contracte: Serveis
Núm. de l'expedient d'origen: SSCC CN 21/11
Durada de la pròrroga de contracte:  De l'1 de gener de 2012 al 13 de octubre de 2012
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 58.715,00 Euros
IVA: 10.569,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 69.284,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: D.Esteban Martínez Herrero
Data d'aprovació: 16/12/2011
Data de formalització: 21/12/2011
Data d'inici: 01/01/2012
Data prevista d'acabament: 13/10/2012

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears