Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Manteniment equips electromedicina i instalacións eléctriques Hospital Universitari Son Espases

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: DCMSE 2012/20235
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: març 2012
Import (IVA exclòs): 17.779,31 Euros
IVA: 3.200,28 Euros
Import (IVA inclòs): 20.979,59 Euros
Adjudicatari: IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.
Data d'aprovació: 01/03/2012
Data de formalització: 01/03/2012
Data d'inici: 01/03/2012
Data prevista d'acabament: 31/03/2012

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears