Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei per a la contractació d'una empresa de manteniment per esmenar les deficiències detectades per l'Organisme de Control Autoritzat com a consegüència de la inspecció de baixa tensió al pavelló C de l'Hospital Verge de la Salut

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: DCMSE 2012/20251
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: actual exercici
Import (IVA exclòs): 15.926,08 Euros
IVA: 2.866,70 Euros
Import (IVA inclòs): 18.792,78 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: SAMPOL I. Y O. BALEARES, S.L.
Data d'aprovació: 05/03/2012
Data de formalització: 06/03/2012
Data d'inici: 06/03/2012

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears