Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURITAT DE L'HOSPITAL DE FORMENTERA

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Núm. d'expedient: EPNSE 2009/20824
Núm. de modificació del contracte: EMOSE 2012/20208
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURITAT DE L'HOSPITAL DE FORMENTERA
Núm. de l'expedient d'origen: EPNSE 2009/20824
Import de la modificació (IVA exclòs): 3.731,36 Euros
IVA: 671,64 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 4.403,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb disminució
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: EULEN SEGURIDAD S.A.
Data d'aprovació: 27/02/2012
Data de formalització: 27/03/2012
Data d'inici: 01/03/2012
Data prevista d'acabament: 30/03/2012

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears