Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

PREPARAT PER A LA DESINFECCIÓ DE MANS

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: DCASU 2012/20466
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 88.783,20 Euros
IVA: 15.980,98 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 104.764,18 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 88.783,20 Euros
IVA: 15.980,98 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 104.764,18 Euros
Sistema de determinació del preu: Precio unitario
Lots: unico
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 88.783,20 Euros
IVA: 15.980,98 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 104.764,18 Euros
Durada del contracte: 36 MESES

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 259KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1916KB)  
Annex I (PDF de 301KB)  
Documentació complementària (PDF de 34KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 590KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 675KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1076KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 647KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2012082://
Data: 07/06/2012
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 14KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/06/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 22/06/2012 a les 14.30 h

Adjudicació

Adjudicatari: LABORATORIOS HARMANN, S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 88.783,20 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 88.783,20 Euros
Data de l'adjudicació: 02/10/2012
Document d'adjudicació (PDF de 701KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Adjudicatari: LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
Data de formalització del contracte: 08/10/2012
Altres conceptes: preu unitari 4,95¤
Termini d'execució de contracte: 36 mesos
Data d'inici: 08/10/2012

Més informació

Unitat Contractació Hospital Universitari Son Espases Tel. 871205470

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears