Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SERVEI DE NETEJA INSTAL·LACIONS RECINTE FIRAL I DIFERENTS ACTIVITATS DIVERSES A MALLORCA.

Dades generals

Òrgan de contractació: Fires i Congressos de Balears, SA (07/2008-31/08/2010)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 7/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 250.000,00 Euros
IVA: 40.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 290.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 300KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 120KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 93KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 75KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008104/mp135.pdf
Data: 26/07/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 04/08/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 14/08/2008 a les 11:30 hores
Data de proposta d'adjudicació: AGOST 2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: VOLNET, SL
Data de l'adjudicació provisional: 18/08/2008
Observacions: L'import d'adjudicació esta referit a preu unitari per hora de neteja.
Document d'adjudicació provisional (PDF de 75KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 76KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 74KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears