Govern de les Illes Balears

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Anàlisi de les eines informàtiques per a la creació d'una xarxa de PAE

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR/2008/3826
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 59.990,00 Euros
IVA: 9.598,40 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.588,40 Euros
Durada del contracte: 56 dies

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 162KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 127KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/07/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/2008 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: EVERIS BPO, SL
Data de l'adjudicació provisional: 27/08/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 45KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: EVERIS BPO, SL

Català - Castellano
Servei de Contractació i Patrimoni:
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) -
Telèfon 971 17 66 00 - Fax  -