Govern de les Illes Balears

Central de Contractaciˇ

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administraciˇ de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears i el sector p˙blic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractaciˇ del Sector P˙blic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

ACORD MARC PER L'HOMOLOGACIË DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDENCIES DEL GOVERN BALEAR I LES ENTITAS P┌BLIQUES AUTONĎMIQUES.

Dades generals

Ďrgan de contractaciˇ: Central de Contractaciˇ
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitaciˇ: OrdinÓria
Sistema de racionalitzaciˇ: Acord marc
N˙m. d'expedient: 3737/2012
Pressupost de licitaciˇ (IVA excl˛s): 16.000.000,00 Euros
IVA: 3.360.000,00 Euros
Pressupost de licitaciˇ (IVA incl˛s): 19.360.000,00 Euros
Lots: Lot 1: Servei neteja a les dependencies de l'illa de Mallorca. Lot 2: Servei de neteja a les dependencies de l'illa de Menorca. Lot 3: Servei de neteja a les dependencies de les illes d'Eivissa i Formentera.
Pressupost mÓxim de despesa de tots els lots (IVA excl˛s): 16.000.000,00 Euros
IVA: 3.360.000,00 Euros
Pressupost mÓxim de despesa de tots els lots (IVA incl˛s): 19.360.000,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentaciˇ general

Plec de clÓusules administratives particulars (PDF de 440KB)  
Plec de prescripcions tŔcniques/projecte (PDF de 146KB)  
Annex I (PDF de 919KB)  
Annex II (PDF de 42KB)  
Documentaciˇ complementÓria (PDF de 833KB)  
Altres (PDF de 330KB)  
Mesa de Contractaciˇ (PDF de 56KB)  

Anuncis de licitaciˇ

AccÚs: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313067-2012:TEXT:ES:HTMLhttp:/...
Data: 04/10/2012
Publicat en: DOUE

AccÚs: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/7/413/conselleria-d-administraci...
Data: 04/10/2012
Publicat en: BOIB

AccÚs: http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/19/pdfs/BOE-B-2012-31267.pdf
Data: 19/09/2012
Publicat en: BOE

AccÚs: http://boib.caib.es/pdf/2012135/p43.pdf
Data: 13/09/2012
Publicat en: BOIB

AccÚs: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244017-2012:TEXT:ES:HTML
Data: 11/09/2012
Publicat en: DOUE

Dates d'interŔs

Data lÝmit d'obtenciˇ de documents i informaciˇ: 19/10/2012 a les 14:00 hores
Data lÝmit de presentaciˇ d'ofertes: 19/10/2012 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 1 de febrer de 2013 a les 14:00 hores (lectura sobre 3 i 4)
Data de proposta d'adjudicaciˇ: 19/03/2013 a les 12:30 hores

Adjudicaciˇ

Adjudicatari: Balimsa (lots 1, 2 i 3)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: Externa World Services SLU (lots 1, 2 i 3)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: Brillosa SA (lots 1, 2 i 3)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: KlŘh Linaer SL (lots 1, 2 i 3)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: Contractaciˇ Integral de Neteja SA (lots 1 i 3)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: Optima Lesan, SL (lot 1)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: Valoriza Facilities, SAU (lot 1 i 2)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013

Adjudicatari: Eurolimp SA (ara Ferroser Servicios Auxiliares SA) (Lot 1)
Data de l'adjudicaciˇ: 05/04/2013
Document d'adjudicaciˇ (PDF de 907KB)  
Data en quŔ s'ha tramŔs la notificaciˇ de l'adjudicaciˇ als licitadors i als candidats: 16/04/2013
Termini en quŔ s'ha de formalitzar el contracte: La formalitzaciˇ s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hÓbils des que es trameti la notificaciˇ de l'adjudicaciˇ als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensiˇ de la formalitzaciˇ del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensiˇ.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 06/05/2013 fins a 10/05/2013

Formalitzaciˇ

Adjudicatari: Lot 1:Balimsa,Externa World S,Brillosa,KlŘh Linaer,CISNSA,Optima L., Valoriza F. i Ferroser S.A.
Data de formalitzaciˇ del contracte: Externa,Brillosa,CISNSA 5/06/13.Balimsa,KlŘh L,Valoriza 6/06/13.Ferroser 7/06/13.Optima 10/06/13

Adjudicatari: Lot 2: Balimsa, Externa World S., Brillosa, KlŘh Linaer i Valoriza Facilities
Data de formalitzaciˇ del contracte: Externa W. i Brillosa: 5/06/13. Balimsa, KlŘh L. i Valoriza F.: 6/06/13

Adjudicatari: Lot 3: Balimsa,Externa World Services, Brillosa, KlŘh Linaer, CISNSA
Data de formalitzaciˇ del contracte: Brillosa, Externa W. i CISNSA 5/06/13, Balimsa i KlŘh Linaer 6/06/13

MÚs informaciˇ


Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 186KB)  
Català - Castellano
Central de Contractaciˇ:
c/ Palau Reial, 17. 07001 Palma -
TelŔfon 971 784470 - Fax 971 177960 - Correu electr˛nic