Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Dona

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Suministrament de bonus de Teletraducció

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008/12040
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 186.594,83 Euros
IVA: 29.855,17 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 216.450,00 Euros

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: DUALIA TELETRADUCCIONES S.L
Data de l'adjudicació provisional: 11/12/2008

Més informació

Aquest contracte s'ha adjudicat provisionalment. Aquest contracte s'ha adjudicat definitivament.

Català - Castellano
Institut Balear de la Dona:
C/ d'Aragó, 26, 1r E - 07006 Palma -
Telèfon 971 77 51 16 - Fax 971 77 49 67 -