Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Dona

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Assistència psicològica per a víctimes de violència de gènere per al 2009

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 164.800,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 164.800,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 257KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 95KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 05/01/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: EULEN SOCIOSANITARIOS. S.A
Data de l'adjudicació provisional: 28/01/2009

Català - Castellano
Institut Balear de la Dona:
C/ d'Aragó, 26, 1r E - 07006 Palma -
Telèfon 971 77 51 16 - Fax 971 77 49 67 -