Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Dona

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de Seguretat de la Seu de l'Institut Balear de la Dona.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Dona
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 40.517,24 Euros
IVA: 6.482,76 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 47.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 280KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 40KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 09/01/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional:  SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA S.C.L
Data de l'adjudicació provisional: 02/02/2009

Català - Castellano
Institut Balear de la Dona:
C/ d'Aragó, 26, 1r E - 07006 Palma -
Telèfon 971 77 51 16 - Fax 971 77 49 67 -