Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte mixte de les obres urgents de reforma i servei de manteniment, conservació i explotació de la IDAM de Formentera.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: EX/OB/13/01
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.499.838,36 Euros
IVA: 314.966,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.814.804,41 Euros
Durada del contracte: Obres:6 mesos; Explotació: 9 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 248KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 22816KB)  
Annex I (PDF de 71KB)  
Correcció d'errades (PDF de 141KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 119KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 84KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8079/seccio-v-anuncis/475
Data: 31/01/2013
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8076/seccio-v-anuncis/475
Data: 29/01/2013
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 13/02/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 13/02/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: (econòmiques) 22/02/2013, a les 9:00h

Adjudicació

Adjudicatari: CADAGUA S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.219.017,00 Euros
IVA: 255.993,57 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.475.010,57 Euros
Data de l'adjudicació: 27/02/2013

Formalització

Adjudicatari: CADAGUA S.A.
Data de formalització del contracte: 12/03/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.219.017,00 Euros
IVA: 255.993,57 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.475.010,57 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 MESOS/OBRA 9MESOS/EXPLOT

Més informació

ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (INCLÒS PROJECTE) I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEFINITIUS DE LA PRESENT LICITACIÓ SÓN ELS QUE HAN ESTAT PUBLICATS AL PERFIL DEL CONTRACTANT DIA 31 DE GENER DE 2013, DEIXANT SENSE EFECTE QUALSEVOL DOCUMENT PUBLICAT AMB ANTERIORITAT. D'ACORD AMB EL DOCUMENT "CORRECCIÓ D'ERRADES" HAN ESTAT MODIFICADES LES ERRADES TIPOGRÀFIQUES DELS PLECS. EL NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES COMENÇARÀ A COMPTAR D'ENÇÀ L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ AL BOIB DE L?ANUNCI DE CORRECCIÓ D'ERRADES. NOTA IMPORTANT: DETECTAT UN ERROR NUMÈRIC AL DOCUMENT "PREVISIÓN COSTES EXPLOTACIÓN", PODEU TROBAR AQUEST DOCUMENT RECTIFICAT A ANNEX I, QUE SUBSTITUEIX EL FULL INCLÒS AL PROJECTE La data de visita a les instal·lacions està prevista pel dia 5 de febrer, a les 12:45h, a la IDAM de Formentera. Es prega confirmació d'assistència a la visita a l'adreça de correu pramis@lagencia.cat Les consultes tècniques per part dels licitadors poden adreçar-se a bserra@lagencia.cat o bé srio@lagencia.cat

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears