Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Obres de substitució de la fusteria exterior del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, T.M. des Castell

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 001/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 71.881,19 Euros
IVA: 15.095,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 86.976,24 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 71.881,19 Euros
IVA: 15.095,05 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 86.976,24 Euros
Durada del contracte:  Deu (10) setmanes

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 826KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/02/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 12/02/2013 a les 12.00 h

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears