Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Neteja oficines centrals de Ports de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 46/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 21.551,72 Euros
IVA: 3.448,28 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 25.000,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 308KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 97KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 14/01/2008 a les 14.00 h

Més informació

ES CONVNIDA A LES SEGÜENTS EMPRESES: EULEN, SA, ISS FACILITY SERVICES, SA, KLÜH LINAER ESPAÑA, SL.

Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic