Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte per l'arrendament de l'antiga estació de Sant Llorenç des Cardassar

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 3/13
CPV: 70130000 - Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.800,00 Euros
IVA: 378,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.178,00 Euros
Altres conceptes: CANON MÍNIM MENSUAL DE 1800 EUROS
Durada del contracte: 10 anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 943KB)  
Annex I (PDF de 14KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 07/03/2013 a les 10.00 h
Data d'obertura de proposicions: L'obertura del Sobre nº2 serà a les 13:00h. de día 14/03/2013

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 721KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Més informació

-AVUI DIA 12 DE FEBRER S'AH INCLÒS UNA NOTA ACLARATÒRIA A L'ANNEX I. L'OBERTURA DE LES OFERTES ECONÒMIQUES (SOBRE Nº 3). EL DIA INDICAT EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT (72 HORES ABANS)

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears