Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Creación de una plataforma de venta online para la comercialización de productos pesqueros

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PAEFISH001/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 68.965,52 Euros
IVA: 11.034,48 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 80.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 245KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 143KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/01/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 29/01/2009 a les 14.00 h

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic