Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de manteniment de l?Hospital Joan March

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: FHSLL 04/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 223.808,57 Euros
IVA: 46.999,80 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 270.808,37 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 223.808,57 Euros
IVA: 46.999,80 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 270.808,37 Euros
Cànon per a l'Administració: 0,00
Durada del contracte: 1 AÑO

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 181KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 200KB)  

Anuncis de licitació

Data: 26/04/2013
Publicat en: DOUE
Anunci (PDF de 114KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/06/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 04/06/2013 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Desistiment
Resolució (PDF de 277KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears