Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de manteniment dels aparells elevadors de l?Hospital Son Llàtzer i els Centres dependents del Sector Migjorn

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient:  FHSLL 02/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 158.959,24 Euros
IVA: 33.381,44 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 192.340,68 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 158.959,24 Euros
IVA: 33.381,44 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 192.340,68 Euros
Durada del contracte:  2 AÑOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 245KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 400KB)  

Anuncis de licitació

Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 76KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació:  02/05/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 02/05/2013 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació:  Desestiment
Resolució (PDF de 297KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears