Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Distribució, recollida i tractament dels contenidors de xeringues de les oficines de farmàcia de Malloca, Menorca i Eivissa.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Salut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2013 1967
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Fins al 31/12/2013
Import (IVA exclòs): 12.500,00 Euros
IVA: 1.250,00 Euros
Import (IVA inclòs): 13.750,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Apotecaris Solidaris
Data d'aprovació: 22/05/2013
Data de formalització: 23/05/2013
Data d'inici: 24/05/2013
Data prevista d'acabament: 31/12/2013

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -