Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte menor d'obra de marcatge de la pista del pavelló multifuncional del poliesportiu Principes de España

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Turisme i Esports (20/06/2011 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Altres
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 76KB)  

Més informació

Es sol·licita tramesa de pressupost a la Conselleria de Turisme i Esports C/ Montenegro, 5 (Unitat Administrativa de Contractació). Tel. 971 177155 FAX 971 176368 contractacio@turisme.caib.es

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears