Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Obres de construcció d'un dipòsit regulador d'aigua potable al T.M. de Campos.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CO/OB/13/05
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 872.484,80 Euros
IVA: 183.221,80 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.055.706,60 Euros
Durada del contracte: vuit mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 172KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 27927KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 107KB)  

Anuncis de licitació

Data: 04/07/2013
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 58KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/07/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 30/07/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: 27/09/2013, a les 9:00h (Obertura econòmica)

Adjudicació

Adjudicatari: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 712.820,08 Euros
IVA: 149.692,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 862.512,30 Euros
Data de l'adjudicació: 03/10/2013

Formalització

Adjudicatari: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
Data de formalització del contracte: 16/10/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 712.820,08 Euros
IVA: 149.692,22 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 862.512,30 Euros

Més informació

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES ES CALCULARÀ COMPTANT VINT-I-SIS DIES NATURALS D'ENÇÀ L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE L'ANUNCI DE LICITACIÓ AL BOIB. EN PUBLICAR-SE L'ANUNCI AL BOIB, ES PENJARÀ L'ENLLAÇ DIRECTE EN AQUESTA PÀGINA. ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEFINITIUS DE LA PRESENT LICITACIÓ SÓN ELS QUE HAN ESTAT PUBLICATS AL PERFIL DEL CONTRACTANT DIA 3 DE JULIOL DE 2013, DEIXANT SENSE EFECTE QUALSEVOL DOCUMENT PUBLICAT AMB ANTERIORITAT. *****Es comunica a les empreses interesades en la licitació de les obres que el proper dia 24 DE JULIOL, A LES 9:00H, es procedirà a realitzar la visita a les instal·lacions existents en el lloc de les obres. L'objecte de la visita és mostrar les instal·lacions del Consorci d'aigües del Pla de Mallorca i aclarir els dubtes que es puguin plantejar relatius al projecte. La visita és de caràcter voluntari, no essent requisit ni part valorable per a la licitació de l'obra. Simplement es tracta d'un acte informatiu davant les nombroses consultes rebudes. Les empreses interessades podeu contactar amb na Paula al núm. de telf. 971 17 76 73*****

Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears