Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei d?una agència de viatges per gestionar l?organització i els viatges dels esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per tal de facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius. contr 2013/2201

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Turisme i Esports (20/06/2011 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.000.000,00 Euros
IVA: 100.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.100.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 1.000.000,00 Euros
IVA: 100.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 1.100.000,00 Euros
Sistema de determinació del preu: preus unitaris
Durada del contracte: un any

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 376KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 162KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/09/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 05/09/2013 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Procediment desert
Resolució (PDF de 154KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears