Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de manteniment integral de part del equipament electromedic del Servei de Radiologia

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: HSLL 06/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 187.598,08 Euros
IVA: 39.395,60 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 226.993,68 Euros
Durada del contracte: 24 MESES

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 214KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 384KB)  

Anuncis de licitació

Data: 13/07/2013
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 69KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/07/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2013 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Desert
Resolució (PDF de 256KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears