Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d'abastiment de Mallorca (Sa Marineta, Sa Costera, S'Estremera, Son Pacs, Artèria de Ponent i Artèria de Marratxí)

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: EX/SE/13/12
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.742.892,63 Euros
IVA: 576.007,45 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 3.318.900,08 Euros
Durada del contracte: tres anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 177KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 274KB)  
Annex I (PDF de 28KB)  
Annex II (PDF de 1492KB)  
Documentació complementària (PDF de 91KB)  
Correcció d'errades (PDF de 61KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 84KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/index.php?d=219&s=5
Data: 12/09/2013
Publicat en: BOE

Accés: http://http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8183/seccio-v-anuncis/475
Data: 22/08/2013
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272712-2013:TEXT:ES:HTML
Data: 13/08/2013
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 02/10/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 02/10/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 03/10/2013
Data d'obertura de proposicions: econòmiques 15/10/13 a les 12:00h

Adjudicació

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.782.370,36 Euros
IVA: 374.297,78 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.156.668,14 Euros
Data de l'adjudicació: 22/10/2013
Ofertes presentades i valoració (PDF de 462KB)  

Formalització

Adjudicatari: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A.
Data de formalització del contracte: 26/11/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.782.370,36 Euros
IVA: 374.297,77 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 2.156.668,13 Euros
Termini d'execució de contracte: 3 ANYS
Data d'inici: 27/11/2013
Data prevista d'acabament: 27/11/2016

Més informació

Les visites a les instal·lacions es duran a terme els dies 5 i 6 de setembre. El punt de trobada serà el dijous, dia 5 de setembre, a les 9:00h a les instal·lacions de Son Pacs. (Es recomana tornar a consultar el Perfil dies abans de la visita, per si es produís qualque canvi de dia). Es prega que confirmin la seva assistència a la visita enviant correu electrònic a: bserra@lagencia.cat. S'HA PROCEDIT A LA PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ D'ERRADES I TAMBÉ A L'ACLARIMENT DE DIVERSES DUBTES (DINS L'APARTAT "ALTRES") PLANTEJADES ENTRE ELS LICITADORS INTERESSATS.

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears