Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de instal·lació del CP Guillem de Montgrí T.M. de Sant Antoni de Portmany

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 025/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 223.547,84 Euros
IVA: 35.767,65 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 259.315,49 Euros
Durada del contracte: 5 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 448KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009008/mp5.pdf
Data: 15/01/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/02/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 10/02/2009 a les 13.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Desert
Data de l'adjudicació: 24/02/2009
Document d'adjudicació (PDF de 44KB)  

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic