Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres d'ampliació del CP Mateu Fontirroig

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 023/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 2.215.017,83 Euros
IVA: 354.402,85 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 2.569.420,68 Euros
Durada del contracte: 13 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 465KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008181/mp99.pdf
Data: 25/12/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/01/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 26/01/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data oferta tècnica (05/02/2009)
Data d'obertura de proposicions: Data oferta econòmica (12/02/2009)
Data de proposta d'adjudicació: 24/03/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: EDIFICACIONES RAMOS, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 24/03/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 731KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: EDIFICACIONES RAMOS, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic