Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Serveis consultoria en matèria d'edificis d'assessoria jurídica i de consultoria en gestió financera

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 021/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 267.750,00 Euros
IVA: 42.840,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 310.590,00 Euros
Durada del contracte: 15 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 246KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 26KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/02/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 09/02/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data obertura oferta tècnica (26/03/2009 - 10:30, Sala de juntes 3ª planta)
Data d'obertura de proposicions: Proposta tècnica i oferta econòmica (07/04/2009 - 12:30h, 3ª Planta sala de juntes)

Adjudicació

Adjudicatari: Desestiment
Data de l'adjudicació: 02/06/2009
Document d'adjudicació (PDF de 39KB)  

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic