Govern de les Illes Balears

Institut d'Estudis Baleàrics

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Servei d'agència de viatges i serveis complementaris necessaris per a les actuacions que dugui a terme l'Institut d'Estudis Baleàrics

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Estudis Baleàrics
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 74.380,17 Euros
IVA: 15.619,83 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 90.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 386KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 202KB)  
Annex I (PDF de 44KB)  
Documentació complementària (PDF de 257KB)  
Correcció d'errades (PDF de 119KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 60KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/12/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 15/12/2013 a les 14.00 h

Català - Castellano
Institut d'Estudis Baleàrics:
C/ d'Alfons el Magnànim, 29 -
Telèfon 971 78 46 18 - Fax 971 78 46 80 -