Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres d'ampliació del CP Pràctiques (II Fase), T.M. Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 014/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 225.291,72 Euros
IVA: 36.046,68 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 261.338,40 Euros
Durada del contracte: 3 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 404KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008146/mp15.pdf
Data: 16/10/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 29/10/2008 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data oferta tècnica (12/11/2008 - 09:15)
Data d'obertura de proposicions: Data oferta econòmica (14/11/2008 - 10:45 - 4ª Planta)

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CIF: A-07474117
Data de l'adjudicació provisional: 10/12/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 725KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: OBRAS Y PROMOCIONES COMAS S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic