Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Impermeabilització de l'edifici de tallers de l'IES Francesc de Borja Moll

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 018/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 59.940,00 Euros
IVA: 9.540,90 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.480,90 Euros
Durada del contracte: 1 mes

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 452KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 05/09/2008 a les 13.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CIF: B-17065665
Data de l'adjudicació provisional: 24/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 731KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y REVESTIMIENTOS S.L.

Més informació

Número de empreses convidades a participar: 1

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic