Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Reforma i ampliació del CP Vara de Rei

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 015/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.253.456,59 Euros
IVA: 200.553,05 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.454.009,64 Euros
Durada del contracte: 9 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 531KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008114/mp18.pdf
Data: 16/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/09/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 11/09/2008 a les 13.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CIF: A-0745248
Data de l'adjudicació provisional: 04/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 733KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MELCHOR MASCARO S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic