Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres del nou CP d'aules prefabricades en T.M. de Sant Antoni de Portmany

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 017/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 199.853,20 Euros
IVA: 31.976,51 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 231.829,71 Euros
Durada del contracte: 1 mes

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 452KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/2008 a les 13.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CIF: B-96341193
Data de l'adjudicació provisional: 01/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 723KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L.

Més informació

Número de empreses convidades a participar: 3

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic