Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Reforma i ampliació del gimnàs del CP S'Hort des Fassers

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 011/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 74.576,01 Euros
IVA: 11.932,16 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 86.508,17 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 580KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 722KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008083/p44.pdf
Data: 14/06/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/07/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 10/07/2008 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/07/2008
Data d'obertura de proposicions: Data obertura propostes tècniques (ACTE PÚBLIC) (04/08/2008)
Data de proposta d'adjudicació: 03/09/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CIF: A-0745248
Data de l'adjudicació provisional: 04/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 731KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CENTRO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA BALEAR, S.L.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic