Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Nou IES 16+6 Sant Antoni de Portmany

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 004/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 5.695.812,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 5.695.812,00 Euros
Durada del contracte: 16 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 991KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 970KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/B02322-02322.pdf
Data: 27/02/2008
Publicat en: BOE

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008026/p245.pdf
Data: 21/02/2008
Publicat en: BOIB

Accés: http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_list_results.dfl&Template=TED/N_r...
Data: 08/02/2008
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/03/2008
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 08/04/2008
Data d'obertura de proposicions: 15/04/2008
Data de proposta d'adjudicació: 24/05/2008

Adjudicació provisional

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS (COPASA)

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic