Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Ampliació del pati del CP Es Pont, T.M. de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 002/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 357.414,30 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 357.414,30 Euros
Durada del contracte: 24 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1018KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 976KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008018/mp27.pdf
Data: 07/02/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/03/2008
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/03/2008
Data d'obertura de proposicions: 14/03/2008
Data de proposta d'adjudicació: 08/04/2008

Adjudicació provisional

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MELCHOR MASCARÓ, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic