Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DE SÓLLER (T.M. SÓLLER)

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/14/02
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 377.101,31 Euros
IVA: 79.191,27 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 456.292,58 Euros
Durada del contracte: 5 MESOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 205KB)  
Annex I (PDF de 5475KB)  
Altres (PDF de 14KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 111KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8272/532939/anunci-per-a-la-lici...
Data: 13/02/2014
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 58KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/03/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 11/03/2014 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques 16/04/2014 a les 13:00h
Data de proposta d'adjudicació: 16/04/2014

Adjudicació

Adjudicatari: VIAS Y OBRAS PÚBLICAS S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 290.368,01 Euros
IVA: 60.977,28 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 351.345,29 Euros
Data de l'adjudicació: 29/04/2014
Resum de les puntuacions (PDF de 111KB)  

Formalització

Adjudicatari: VIAS Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
Data de formalització del contracte: 16/05/2014
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 290.368,01 Euros
IVA: 60.977,28 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 351.345,29 Euros
Termini d'execució de contracte: 5 mesos

Més informació

El termini de presentació d'ofertes s'iniciarà el dia següent de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB. La DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ d'ofertes es calcularà comptant 26 dies d'ençà la publicació de la present licitació en el BOIB. Un cop publicat l'anunci de licitació, s'indicarà al perfil la data exacta de finalització del termini de presentació d'ofertes. DOCUMENTACIÓ TÉCNICA: Es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a pramis@lagencia.cat (paula) o jpinar@lagencia.cat (joana) o al tf. 971177673. CONSULTES TÈCNIQUES: Persona de contacte Tomás Santa Cruz VISITA AL LLOC DE LES OBRES: Dimecres 26 de febrer a les 10:30h. Punt de trobada al Centre Deixalles. ALTRES: DOCUMENT AMB ELS RESULTATS PROVISIONALS DE LA OBERTURA ECONÒMICA. EN BREU ES PUBLICARÀ L'ACTA DE LA MESA DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 123KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 122KB)  
Adjudicacions (PDF de 124KB)  
Formalitzacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears