Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Esport Balear

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

CONTRACTE DE SERVEI PER BAIXA TEMPORAL PER MATERNITAT

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM2/2013
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: DES DE DIA 1 DE FEBRER DE 2013 FINS DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2013
Import (IVA exclòs): 13.087,90 Euros
IVA: 2.748,46 Euros
Import (IVA inclòs): 15.836,36 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: VIRGINIA DORADO SINTES
Data d'aprovació: 24/01/2013
Data de formalització: 24/01/2013
Data d'inici: 01/02/2013
Data prevista d'acabament: 30/11/2013

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 46KB)  

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -