Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Esport Balear

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

SERVEI DE NETEJA, VIGILÀNCIA I CONSERGERIA A LA INSTAL·LACIÓ DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE MANACOR

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM5/2013
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: DES DE DIA 19 DE FEBRER DE 2013 FINS DIA 31 DE DESEMBRE DE 2013
Import (IVA exclòs): 18.000,00 Euros
IVA: 3.780,00 Euros
Import (IVA inclòs): 21.780,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: INSTEC ESPORT, S.L.
Data d'aprovació: 19/02/2013
Data de formalització: 19/02/2013
Data d'inici: 19/02/2013
Data prevista d'acabament: 31/12/2013

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 49KB)  

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -